Biała Lista podatników VAT

25-09-2019

Po 1 września sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. Jeśli nie znajdziesz tam firmy, z którą chcesz współpracować, to znaczy, że nie jest ona płatnikiem podatku VAT.

Po 1 września, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.

Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019.

Kogo obejmują dane w białej liście?Dane w wykazie dotyczą:przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT,przedsiębiorców wykreślonych z urzędu skarbowego albo takich, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował jako podatników VAT.Gdzie?Wykaz będzie udostępniony publicznie przez Ministerstwo Finansów i w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Co zawiera?Nowelizacja zakłada, iż wszystkie najważniejsze dane dotyczące podatnika VAT będą połączone w jedną bazę zawierającą komplementarne dane, a więc: rachunek bankowy, nazwę firmy, imię i nazwisko, REGON, PESEL, numer w KRS, adres siedziby firmy, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP bądź PESEL; podobne dane prokurentów lub wspólników, daty rejestracji i podstawę prawną wykreślenia z rejestru bądź przywrócenia do rejestru jako podatnika VAT. Niewątpliwie największe zmiany dotyczą udostępnienia numeru rachunku bankowego podatnika, na który powinny być przelewane środki od kontrahentów.Od kiedy?Biała lista wejdzie w życie1 września 2019 r., ale dopiero od1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać konsekwencje za przekazywanie środków na konto inne, niż wskazane w białej liście. Czy to obowiązkowa zmiana i co w razie pomyłki?Weryfikacja konta kontrahenta z białą listą będzie obligatoryjna, a zaniedbanie tego obowiązku będzie się wiązało zodpowiedzialnością solidarną– czyli nabywca będzie odpowiadał za zaległości podatkowe kontrahenta solidarnie (uniknięcie tej sankcji będzie możliwe w przypadku dokonania przelewu z wykorzystaniem tzw. podzielonej płatności).Dodatkowo, dokonana transakcjapowyżej kwoty 15 tysięcy złotychprzez podatnika na rachunek swojego kontrahenta inny niż ujawniony w bazie, uniemożliwi zaliczenie nadwyżki tej kwoty (nadwyżki powyżej 15 tys. zł) do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe dwie sankcje nie będą jednak dotyczyć podatników, którzy w okresie do 3 dni od dokonania płatności zgłoszą w urzędzie skarbowym wpłatę na konto inne, niż w białej liście.Biała lista będzie aktualizowana raz na dobę w dni robocze

Masz pytania? Zadzwoń:
tel.: 48 32 44 20 300
Lub napisz do nas: e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl
 

Rybnik - siedziba firmy

ul. Wodzisławska 363
44-274 Rybnik

tel.: 32 44 20 300, tel.: 32 44 50 255
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiorybnik@wp.pl

Wodzisław Śląski - oddział

os. Przyjaźni 27
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 606 13 11 75
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl

Racibórz - oddział

ul. Opawska 34/2
47-400 Racibórz

tel.: 32 419 19 40, tel.: 32 445 09 81
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatioraciborz@wp.pl

vacatio