Oferta

W zakres naszej oferty wchodzi prowadzenie:

  • ksiąg handlowych (pełna księgowość),
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów (ryczałt),
  • rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • inne ewidencje,


Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji i rozliczeń ZUS,

Wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz ZUS,

Odbieranie oraz przekazywanie dokumentów przez kuriera, drogą pocztową lub elektroniczną,

Obsługa kadrowa firm:
sporządzanie list płac, umów zlecenie oraz umów o dzieło,
prowadzenie akt osobowych pracowników w tym sporządzanie umów o pracę.

 

 

 

Masz pytania? Zadzwoń:
tel.: 48 32 44 20 300
Lub napisz do nas: e-mail: vacatiorybnik@wp.pl

Masz pytania? Zadzwoń:
tel.: 48 32 44 20 300
Lub napisz do nas: e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl
 

Rybnik - siedziba firmy

ul. Wodzisławska 363
44-274 Rybnik

tel.: 32 44 20 300, tel.: 32 44 50 255
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiorybnik@wp.pl

Wodzisław Śląski - oddział

os. Przyjaźni 27
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 606 13 11 75
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl

Racibórz - oddział

ul. Opawska 34/2
47-400 Racibórz

tel.: 32 419 19 40, tel.: 32 445 09 81
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatioraciborz@wp.pl

vacatio