Wystawianie faktur sprzedaży od 1 października 2020

05-11-2020

Wystawianie faktur sprzedaży od 1 października 2020 [DOTYCZY PODATNIKÓW VAT CZYNNYCH]

Informujemy, że od 01.10.2020 nastąpi zmiana w zakresie deklaracji VAT-7 oraz jednolitego pliku kontrolnego (JPK_V7). W związku z tym pojawia się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur(obowiązek nie dotyczy paragonów fiskalnych). Jako Sprzedawca należy oznaczać następujące kody na fakturach sprzedaży:

1. Kody GTU -> 2. Kody procedur -> 3. Kody dowodów sprzedaży

Kody te nie będą widoczne na fakturach, a jedynie w strukturze JPK, która wysyłana jest co miesiąc do organu skarbowego.

Jako Nabywca konieczne jest, aby umieszczać datę wpływu na fakturze zakupu, która również pojawia się w nowej strukturze JPK_V7.  

 

1. KODY GTU:

- GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane

- GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA: 

*benzyn lotniczych (CN 2710 12 31); 

*benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

* gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

* olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11); 

* olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);

* paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);  paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21); 

* pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

* paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;

* biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 1210 i 1527);

* pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

- GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe

- GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierów elektronicznych

- GTU_05 – Odpady :

* Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

* Odpady szklane

* Odpady z papieru i tektury

* Pozostałe odpady gumowe

* Odpady z tworzyw sztucznych

* Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

* Niebezpieczne odpady zawierające metal

* Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

* Surowce wtórne metalowe 

* Surowce wtórne ze szkła

* Surowce wtórne z papieru i tektury

* Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

* Surowce wtórne z gumy

- GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

* Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

* Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

* Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

* Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

* Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

* Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

* Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD 

* Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smart fony

* Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

* Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 

* Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

* Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD 

* Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD 

* Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD - GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe 

* Ciągniki

* Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

* Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi  Pojazdy silnikowe do transportu towarów

* Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) 

* Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych

* Nadwozia (włączając kabiny) do pojazdów silnikowych 

* Części i akcesoria do pojazdów silnikowych

* Zderzaki i ich części

- GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12- 25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

* Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie proszek srebra, srebro technicznie czyste, srebro o wysokiej czystości, stopy srebra, srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur

* Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: proszek złota, złoto technicznie czyste, złoto o wysokiej czystości, złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

* Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: proszek platyny, proszek palladu, proszek irydu, proszek rodu, platyna technicznie czysta, pallad technicznie czysty, iryd technicznie czysty, rod technicznie czysty, platyna o wysokiej czystości, pallad o wysokiej czystości, iryd o wysokiej czystości, rod o wysokiej czystości, platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

* Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

* Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

* Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

* Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

* Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

* Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechniczne

* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 

* Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 

* Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 

* Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

* Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

* Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

* Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

* Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

* Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej  Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 

* Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 

*Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 

* Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

* Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

* Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 

* Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

*Aluminium nieobrobione plastycznie 

* Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

*Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

- GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne 

 GTU_10 – Budynki, budowle i grunty

- GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

- GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

- GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

*lądowy transport pasażerski i towarowy, rozkładowy lub nierozkładowy, z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje), 
* usługi w zakresie przewozów pasażerskich naziemnymi kolejkami linowymi, kolejkami linowymi, wyciągami orczykowymi i wyciągami narciarskimi,

* usługi taksówek osobowych,

* transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,

* usługi związane z przeprowadzkami, 

* usługi skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia, 

* transport rurociągowy,

* wodny transport pasażerski i towarowy, na pełnym morzu, wodach przybrzeżnych i śródlądowych, 

* lotniczy i kosmiczny transport pasażerski i towarowy, 

* wynajem samochodów osobowych i ciężarowych z kierowcą, 

* wynajem środków transportu wodnego i lotniczego z załogą, 

* magazynowanie i przechowywanie towarów, 

* usługi wspomagające transport,

* usługi przeładunku towarów, 

* usługi pocztowe i kurierskie.

2. Kody dla procedur:

- SW – Sprzedaż wysyłkowa

- EE – Usługi telekomunikacyjne

- TP – Transakcje w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

a) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

* podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

* podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

- spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

- podatnika i jego zagraniczny zakład;

b) art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: 

* podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

* podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

* spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 

* podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

c) wynikające ze stosunku pracy;

d) wynikające z tytułu przysposobienia.

- TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona

- TT_D – Dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona

- MR_T – Usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży

- MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

- I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

- I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

- B_SPV – Transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu

- B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towaru lub świadczenie usługi (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował

- B_MPV_PROWIZJA – Usługi pośrednictwa oraz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia

- MPP – Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

3. Kody dla dowodów sprzedaży:

- RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny z Kas Rejestrujących

- WEW – Dokument wewnętrzny

- FP – Faktura o której mowa w art. 109 ust. 3D ustawy o VAT – faktura do paragonu

Zmiany obowiązywać będą już od 01.10.2020 r. Za każdy błąd w JPK_V7 grozi kara w wysokości 500 zł nałożona na podatnika, jeżeli nie skoryguje go w ciągu 14 dni od wezwania przez organ podatkowy.

Masz pytania? Zadzwoń:
tel.: 48 32 44 20 300
Lub napisz do nas: e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl
 

Rybnik - siedziba firmy

ul. Wodzisławska 363
44-274 Rybnik

tel.: 32 44 20 300, tel.: 32 44 50 255
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiorybnik@wp.pl

Wodzisław Śląski - oddział

os. Przyjaźni 27
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 606 13 11 75
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl

Racibórz - oddział

ul. Opawska 34/2
47-400 Racibórz

tel.: 32 419 19 40, tel.: 32 445 09 81
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatioraciborz@wp.pl

vacatio