TERMINY WPROWADZANIA PPK

13-11-2020

1 lipca 2019

I etap wprowadzenia PPK - firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018).

Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25 października 2019 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

 

1 stycznia 2020

II etap wprowadzenia PPK - firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019).

Uwaga! Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19.
Nowe terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27 października 2020 r.,
- umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

 

1 lipca 2020

III etap wprowadzania PPK - firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019).

Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

 

1 stycznia 2021

IV etap wprowadzenia PPK - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Terminy zawarcia umów:

dla jednostek sektora finansów publicznych:
- umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

dla pozostałych podmiotów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych można znaleźć na stronie: 

https://www.mojeppk.pl/ppk/dla-pracodawcy.html

 

Masz pytania? Zadzwoń:
tel.: 48 32 44 20 300
Lub napisz do nas: e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl
 

Rybnik - siedziba firmy

ul. Wodzisławska 363
44-274 Rybnik

tel.: 32 44 20 300, tel.: 32 44 50 255
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiorybnik@wp.pl

Wodzisław Śląski - oddział

os. Przyjaźni 27
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 606 13 11 75
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl

Racibórz - oddział

ul. Opawska 34/2
47-400 Racibórz

tel.: 32 419 19 40, tel.: 32 445 09 81
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatioraciborz@wp.pl

vacatio