Zmiany dotyczące bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

23-11-2023

W dniu 17 listopada 2023 roku na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wprowadzono następujące zmiany:

Przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • krzesłem i stołem,
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

 

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok - zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

 

Wprowadzono, także  regulację, zgodnie z którą w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy (np. laptopów) co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, dodatkową klawiaturę i mysz. Pracodawca na życzenie pracownika powinien też zapewnić podnóżek.

 

TERMIN WDROŻENIA

Pracodawcy mają 6 miesięcy (od dnia wejścia w życie rozporządzenia) na dostosowanie stanowiska pracy wyposażonego w monitory ekranowe do nowych wymagań bhp i ergonomii określonych w tym rozporządzeniu czyli do dnia 17 maja 2024 roku.

 

Całość wymagań można znaleźć: 

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2023.306.0002367,rozporzadzenie-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-na-stanowiskach-wyposazonych-w-monitory-ekranowe.html

Masz pytania? Zadzwoń:
tel.: 48 32 44 20 300
Lub napisz do nas: e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl
 

Rybnik - siedziba firmy

ul. Wodzisławska 363
44-274 Rybnik

tel.: 32 44 20 300, tel.: 32 44 50 255
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiorybnik@wp.pl

Wodzisław Śląski - oddział

os. Przyjaźni 27
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 606 13 11 75
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl

Racibórz - oddział

ul. Opawska 34/2
47-400 Racibórz

tel.: 32 419 19 40, tel.: 32 445 09 81
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatioraciborz@wp.pl

vacatio