Działalność nierejestrowana – podstawowe informacje

06-03-2024

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.
Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Limit przychodów miesięcznych dla działalności nieewidencjonowanej:

 • od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł,
 • od lipca 2024 roku – 3225 zł.

 

Działalność nierejestrowaną można prowadzić, jeżeli:

 • miesięczne przychody z działalności nie przekroczą limitu, czyli 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie była prowadzona działalność gospodarcza.

 

NIE KAŻDA DZIAŁALNOŚĆ MOŻE BYĆ DZIAŁALNOŚCIĄ NIEREJESTROWANĄ

Firmę należy zarejestrować, nawet jeśli planowane przychody będą niewielkie, ale działalność, która będzie prowadzona:

 • wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej
 • została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236).

W tych przypadkach działalność nie może być wykonywana bez rejestracji. Przykłady działalności gospodarczych, do których prowadzenia potrzebne jest zezwolenie, koncesja albo wpis do rejestru działalności regulowanej, to:

 • ochrona osób lub mienia
 • sprzedaż alkoholu
 • organizacja imprez turystycznych
 • usługi detektywistyczne
 • zbieranie odpadów.

Przykłady działalności, które zostały zdefiniowane jako działalność gospodarcza
w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, to:

 • pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych
  (zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń)
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115

Masz pytania? Zadzwoń:
tel.: 48 32 44 20 300
Lub napisz do nas: e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl
 

Rybnik - siedziba firmy

ul. Wodzisławska 363
44-274 Rybnik

tel.: 32 44 20 300, tel.: 32 44 50 255
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiorybnik@wp.pl

Wodzisław Śląski - oddział

os. Przyjaźni 27
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 606 13 11 75
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatiowodzislaw@wp.pl

Racibórz - oddział

ul. Opawska 34/2
47-400 Racibórz

tel.: 32 419 19 40, tel.: 32 445 09 81
fax: 32 445 09 16
e-mail: vacatioraciborz@wp.pl

vacatio